Zajęcia Gordonowskie

O „GORDONKACH” – zajęciach umuzykalniających prowadzonych według teorii uczenia się muzyki przez dzieci Edwina Eliasa Gordona Każde dziecko ma talent, co oznacza, że potrafi przyswoić język muzyki w taki sam …

Ż i Di

Warto wiedzieć !

zima,gordonki,wiedza Warto wiedzieć! „Najwięcej korzyści, niezależnie od typu audiacji wstępnej, uzyskują te dzieci, które mają w swoim otoczeniu dorosłych śpiewających do i dla nich, ale nie z nimi. Uwaga małych …

Blog

Muzyka w okresie prenatalnym.

W okresie prenatalnym dziecko buduje swój układ nerwowy dlatego im środowisko (tzw. egzogenne) bogatsze w stymulację dźwiękowo- muzyczno- językową tym lepsze przygotowanie i dostosowanie do odbioru takich właśnie bodźców w …