Kolejna odsłona grupowych zajęć instrumentalnych @_bobobit_ wg. teorii uczenia się muzyki przez dzieci (nauczanie formalne) KLASA SKRZYPIEC. 
 
Zapraszamy dzieci w wieku 7-9 lat, to piękny czas by wzmocnić potencjał muzyczny, na który mamy jeszcze wpływ do 9 roku życia. 
 
 Oprócz atletycznej dokładności i wszechstronnej koordynacji, którą to umiejętność uzyskują dzieci grające na skrzypcach, zgłębią tajniki kameralistyki, akompaniowania sobie nawzajem oraz wykonawstwa solowego. 
 
 Nauka muzyki czyli komponowania, rozumienia tempa, rytmu, konkretnych utworów, improwizacji przebiega znaczenie szybciej i skuteczniej, gdy oprócz solidnych podstaw polegających na prowadzeniu dzieci wg kolejności uczenia się umiejętności w wykonawstwie muzycznym, damy im możliwość pracy w grupie co najmniej 3 osobowej. Proces nauki przebiega wówczas z większym zaangażowaniem, a w krótszym czasie osiągnięte zostają nie tylko cele indywidualne ale również te związane z pracą zespołową.
Na zajęciach cotygodniowych będziemy uczyć się: 
a) Koordynacji głosowo – ruchowo – oddechowej przez pierwsze 10 min zajęć (tzw. działania wg kolejności uczenia się muzyki) 
b) Notacji Muzycznej 
c) Świadomej improwizacji 
d) Kompozycji 
e) Transpozycji 
f) Gry na skrzypcach (instrument wiodący) ale również na innych instrumentach tj: pianino, perkusjonalia, ukulele, dzwonki 
g) Ćwiczenia ruchowe oraz zdrowa emisja głosu, śpiew na głosy 
h) Pracy nad aparatem gry przy pomocy takich narzędzi Technika Aleksandra czy Focusing Relacji Wewnętrznych 
i) Różnorodnych piosenek (w tym w skalach modalnych i rytmach nieregularnych) 
 
 Ponadto zajęcia muzyczne wspomagają rozwój 
????Pamięci 
????Obu półkul mózgu 
????Koncentracji 
????Motoryki małej i dużej 
????Inteligencji 
????Społeczno – emocjonalny 
 
 Zajęcia dla grupy w wieku 7 – 9 lat – ŚRODY godz.18:00 
 
Planowana ewaluacja wzrostu potencjału muzycznego wg badania E.E.Gordona IMMA (badanie wykonamy przed pierwszymi zajęciami i na ostatnich zajęciach w danym roku) – dotyczy grupy 7 – 9 lat.
 
Planowane koncerty i audycje co pół roku.