Zajęcia Gordonowskie

O „GORDONKACH” – zajęciach umuzykalniających prowadzonych według teorii uczenia się muzyki przez dzieci Edwina Eliasa Gordona Każde dziecko ma talent, co oznacza, że potrafi przyswoić język muzyki w taki sam …

Gala Stypendialna Marszałka Województwa Podlaskiego.

Gala Stypendialna Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania Kultury i opieki nad zabytkami 2020 r. Dziękuję:Marszałkowi Województwa Podlaskiego, Sejmikowi Województwa oraz Zarządowi Województwa Podlaskiego za docenienie mojego zaangażowania …