Zajęcia Gordonowskie

O „GORDONKACH” – zajęciach umuzykalniających prowadzonych według teorii uczenia się muzyki przez dzieci Edwina Eliasa Gordona

Każde dziecko ma talent, co oznacza, że potrafi przyswoić język muzyki w taki sam sposób jak przyswaja język mowy. Dziecko posiada swój najwyższy potencjał muzyczny w momencie urodzenia – jeżeli zabraknie środowiska, które do 3, potem 5 a następnie do 9 roku życia (w nauczaniu formalnym) aktywnie i naturalnie wprowadzi dziecko w świat muzyki – może ono na zawsze stracić możliwość nauczenia się jej, gdyż potencjał ten znacznie obniża się z dnia na dzień, jeżeli nie jest rozwijany i stymulowany przez otoczenie.

“Gordonki” to niezwykle wartościowe zajęcia umuzykalniające dla niemowląt i małych dzieci do lat 5 prowadzone przez certyfikowanego instruktora I stopnia (audiacja wstępna) według teorii prof. Edwina Eliasa Gordona – Music Learning Theory – czyli sekwencyjnego uczenia się muzyki bazującego na audiacji. Audiacja jest tym dla muzyki, czym myślenie dla mowy.

Na zajęciach bawimy się muzyką w oparciu o śpiewanki i rytmiczanki w różnorodnych metrach oraz skalach (w tym modlanych) odbierając aktywnie improwizacje dzieci, gdyż w taki sposób najefektywniej odbierają one nasze komunikaty muzyczne.

Oprócz korzyści czysto muzycznych, po których dziecko nabywa konkretne umiejętności: – czysty śpiew, – poruszanie w odpowiednim tempie i metrum, – koordynacja głosowo – ruchowo – oddechowa, zajęcia umuzykalniające pozytywnie wpływają na:

– płynność mowy

– łatwiejsze uczenie się języka obcego z uwagi na wychwytywanie melodii języka i akcentów

– dłuższe skupienie podczas wykonywania jednej czynności

– otwartość na świat, wyrażanie emocji

– mają poparte badaniami działanie terapeutyczne wśród dzieci z niedosłuchem, autyzmem i innymi niepełnosprawnościami.

Zajęcia merytoryczne trwają 25-35 minut, po zajęciach ok. 10 minut bawimy się perkusjonaliami, gramy na instrumentach różne utwory i śpiewamy dzieciom piosenki.

W zająciach uczestniczy maksymalnie 12 dzieci wraz z rodzicami lub opiekunami.

Jeden raz w miesiącu po zajęciach uczestniczymy w minikoncercie #minikoncert z udziałem zaproszonego muzyka – instrumentalisty bądź wokalisty. Kilka razy do roku organizowane są #BOBOKONCERTY dla rodzin z małymi dziećmi do lat 5, na które serdecznie zapraszamy już dziś!


Zapraszamy we wtorki, piątki i soboty (konieczność wcześniejszych zapisów)

Wtorek: 10.30 – dzieci 0 – 2 latka wraz z rodzicami/opiekunami (wyjątki, gdy uczestniczy starsze rodzeństwo)

Piątek: 10.30 – dzieci 0 – 1,5 roczku wraz z rodzicami/opiekunami (wyjątki, gdy uczestniczy starsze rodzeństwo)

Sobota: 9.30 – niemowlęta do 12 m.ż. 10.30 – dzieci 0-2,5, 11.30 – dzieci 3-5 lat

Al. Legionów 40, 2 piętro, drzwi po prawej stronie. Miejsce na przypięcie wózeczków przed apteką Gemini