Muzyka w okresie prenatalnym.

W okresie prenatalnym dziecko buduje swój układ nerwowy dlatego im środowisko (tzw. egzogenne) bogatsze w stymulację dźwiękowo- muzyczno- językową tym lepsze przygotowanie i dostosowanie do odbioru takich właśnie bodźców w okresie późniejszym.

Jeżeli takiej stymulacji nie będzie- struktury nerwowe ulegają degeneracji.
Dlatego najważniejsze co możemy dziecku dać w tym okresie, ponad fizjologicznym zaspokojeniem jego potrzeb – to BUDOWANIE RELACJI ZA POMOCĄ DŹWIĘKÓW.


Opracowane na podstawie:

Podręcznik do kierowania edukacja muzyczna małego dziecka wg. teorii uczenia się muzyki prof. E. E. Gordona 2010, str. 11-12