Ostatnie wiadomości

Zajęcia Gordonowskie

O „GORDONKACH” – zajęciach umuzykalniających prowadzonych według teorii uczenia się muzyki przez dzieci Edwina Eliasa Gordona Każde dziecko ma talent, co oznacza, że potrafi przyswoić język muzyki w taki sam …